ליל סליחות

Events > 2020 > September > ליל סליחות

About this event:


מעריב
  שיעור עם הרב גרץ: תפילת היחיד מול תפילת הציבור
אמירת סליחות 
אנחנו צריכים מנין בבית הכנסתץ נא להרשם כאן.

גם בזום

Meeting id: 83450326829
Passcode:   1234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *