קבלת שבת מקוון

Events > 2020 > July > קבלת שבת מקוון

About this event:


קישור זום לתפילות אלו:  https://zoom.us/j/910343268
מספר הפגישה למתחברים בטלפון: 910343268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *