קבלת שבת ומעריב

Events > 2019 > December > קבלת שבת ומעריב

About this event:


התפילות מתחילות 20 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *