שיחה פתוחה על היום הקדוש

Events > 2019 > October > שיחה פתוחה על היום הקדוש

About this event:


לומדים ושרים 3 עם הרב צביקה:

שיחה פתוחה על היום הקדוש:
תניא אמר רבי ישמעאל… / מבט חדש על יונה הנביא

לימוד מקורות בשילוב עם מנגינות ברוח הזמן.

שעה משעורת. השיעור יתחיל אחרי תפילת ערבית 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *