לימוד קהילתי ופאנל בנושאי איכות הסביבה וקידוש אקולוגי

Events > 2019 > June > לימוד קהילתי ופאנל בנושאי איכות הסביבה וקידוש אקולוגי

About this event:


פאנל ולימוד קהילתי בנושא קידוש אקולוגי. מייד לאחר הקידוש נערוך לימוד קהילתי ופאנל בנושאי איכות הסביבה וקידוש אקולוגי עם חברי הקהילה והרב צביקה. כולם מוזמנים להשתתף ולהביע את דעתם בנושא חשוב זה.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *