סדרת שיעורים: איך קובעים יהדות?

Events > 2019 > April > סדרת שיעורים: איך קובעים יהדות?

About this event:


סדרת שיעורים עם הרב צבי גרץ. כולל שיעור מיוחד בתיקון ליל שבועות (8.6)

השאלות בהן נעסוק:

  • האם קבעו אי פעם שמישהו יהודי גם לפי אביו?
  • ממתי קובעים שמישהו יהודי רק אם אמו יהודיה?
  • איך נתייחס לקביעת יהדות במאה ה-21?
  • האם מותר להביא לקבורה בקבר ישראל אדם שרק אביו יהודי?
  • האם מותר להתייחס בימינו למישהו שרק אביו יהודי, כיהודי במצבים הלכתיים מסויימים?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *