פרשת השבוע באנגלית

Events > 2019 > February > פרשת השבוע באנגלית

About this event:


שיעור שבועי מזוויות שונים, עם מנחים שונים. לפרטים, נא לפנות עמוד באנגלית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *