קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

Events > 2018 > October > קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

About this event:


על מנת למלא את התפילות אישיות והקהילתיות ברוח חיים, מועיל לא רק להבין את משמעיות המילוליות של המילים אלא גם לחקור איך נוכל לצקת בהם כוונה.  מנחת הקורס: שושנה צוקר פרטים בעמוד באנגלית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *