תפילות לראש השנה

Events > 2017 > September > תפילות לראש השנה

About this event:


שחרית, תקיעות בשופר ומוסף

+ פעילות לילדים ביום הראשון של ר”ה, בשעה 11:00

+ תפילת מוסף יצירתי ביום השני של ר”ה (אחרי תקיעות השופר)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *