קבלת שבת ומעריב

Events > 2017 > September > קבלת שבת ומעריב

About this event:


המועמד למשרה רב.ה/מנהל.ת חינוכי שלמה זגמן יוביל את התפילות וישא דרשה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *