יום כיפור

Events > 2017 > September > יום כיפור

About this event:


תפילות שחרית 08:45
אזכרת נשמות 10:45
מנחה 16:30
נעילה 18:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *