בית מדרש: מכיבוש והתנחלות ומלכות: יהושע, שופטים, ושמואל א׳

Events > 2017 > January > בית מדרש: מכיבוש והתנחלות ומלכות: יהושע, שופטים, ושמואל א׳

About this event:


לימוד בצוותא, בגישה פתוחה ומזוויות שונות: השנה נלמד נביאים ראשונים בראי היסטוריה, ארכילוגיה, לשון עברית, בהקשר עם ספרי התנ”ך האחרים ושירי ארץ ישראל.

לתוכנית השניתית, הקליק כאן

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *