אודות קהילת הוד והדר

הוד והדר הינו בית כנסת מסורתי (קונסרבטיבי) ושוויוני. כחלק מהתנועה המסורתית אנו שומרים על המסורת היהודית, בצורה רלוונטית לעולם המודרני. התפילות הינן מסורתיות-דתיות בצורתן ובנגינתן, תוך כדי שמירה על עקרונותינו המרכזיים: פתיחות וסובלנות. בכך, אנו מבטיחים ומקיימים השתתפות מלאה של כל חברי הקהילה — גברים ונשים כאחד.

אם ברצונך להצטרף לקהילה, אפשר לפנות למשרד או להוריד את טופס ההצטרפות כאן. אפשר לשלם את דמי חבר ב-4 עד 10 תשלומים בצ’קים או בתשלום אחד בעמוד התרומות