Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

לוח חודשי

א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
י
י
י
י
י
י
ש
30
2
3
4
5
7
9
10
11
12
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31
1
2
3
01 יול
1 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
06 יול
6 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
08 יול
8 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
13 יול
13 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
15 יול
15 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
20 יול
20 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
22 יול
22 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
27 יול
27 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
29 יול
29 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
02 אוג
2 באוגוסט 2024    
18:30 - 20:30
ברצוננו להזמין את חברי קהילת הוד והדר  הן החברים הותיקים והן המשפחות הצעירות, להצטרף אלינו לקבלת שבת ולארוחת ערב קהילתית ב-2/8. זהו מפגש אמצע הקיץ [...]
03 אוג
3 באוגוסט 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
Events on 1 ביולי 2024
01 יול
1 יול 24
Events on 6 ביולי 2024
06 יול
6 יול 24
כפר סבא
Events on 8 ביולי 2024
08 יול
8 יול 24
Events on 13 ביולי 2024
13 יול
13 יול 24
כפר סבא
Events on 15 ביולי 2024
15 יול
15 יול 24
Events on 20 ביולי 2024
20 יול
20 יול 24
כפר סבא
Events on 22 ביולי 2024
22 יול
22 יול 24
Events on 27 ביולי 2024
27 יול
27 יול 24
כפר סבא
Events on 29 ביולי 2024
29 יול
29 יול 24
Events on 2 באוגוסט 2024
Events on 3 באוגוסט 2024
03 אוג
3 אוג 24
כפר סבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
י
י
י
י
י
י
ש
30
2
3
4
5
7
9
10
11
12
14
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
30
31
1
2
3
01 יול
1 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
06 יול
6 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
08 יול
8 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
13 יול
13 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
15 יול
15 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
20 יול
20 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
22 יול
22 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
27 יול
27 ביולי 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
29 יול
29 ביולי 2024    
6:30 - 7:15
למידע נוסף לחץ כאן לשידור סטרימינג מאולם התפילה.
02 אוג
2 באוגוסט 2024    
18:30 - 20:30
ברצוננו להזמין את חברי קהילת הוד והדר  הן החברים הותיקים והן המשפחות הצעירות, להצטרף אלינו לקבלת שבת ולארוחת ערב קהילתית ב-2/8. זהו מפגש אמצע הקיץ [...]
03 אוג
3 באוגוסט 2024    
9:00 - 11:15
תפילת שחרית, קריאה בתורה והפטרה, תפילת מוסף וגם קידוש אפשר גם לתצפות סטרימינג מאולם התפילה.
Events on 1 ביולי 2024
01 יול
1 יול 24
Events on 6 ביולי 2024
06 יול
6 יול 24
כפר סבא
Events on 8 ביולי 2024
08 יול
8 יול 24
Events on 13 ביולי 2024
13 יול
13 יול 24
כפר סבא
Events on 15 ביולי 2024
15 יול
15 יול 24
Events on 20 ביולי 2024
20 יול
20 יול 24
כפר סבא
Events on 22 ביולי 2024
22 יול
22 יול 24
Events on 27 ביולי 2024
27 יול
27 יול 24
כפר סבא
Events on 29 ביולי 2024
29 יול
29 יול 24
Events on 2 באוגוסט 2024
Events on 3 באוגוסט 2024
03 אוג
3 אוג 24
כפר סבא