לוח תפקידים

קהילת הוד והדר גאה במספר הרב של חברות וחברים – מכל הגילאים – הלוקחים חלק פעיל לניהול התפילות לפי רוטציה המופיע הלוח הנ”ל.

בכל שאלה הקשורה ללוח התפקידים (ו/או להתנדבות!), נא לפנות ל- hvhschedule@gmail.com בעלי תפקידים: אנא זכרו כי עליכם למצוא לעצמכם מחליף אם לא תוכל למלא את תפקידך הרשום בלוח.

לחץ כאן להוריד בפורמט PDF

מדריך לקריאות בשבתות לשנת תשפ”א   

לחץ כאן להוריד את לוח לחודש מאי 2021 בפורמט PDF

לחץ כאן להוריד את הלוח לחודש אפריל 2021 בפורמט PDF

לחץ כאן לוהרודת את הלוח לחודש פברואר 2021 בצורת PDF
לחץ כאן להורדת את הלוח לשבת וישב עד שבת ויחי בצורת PDF.
לחץ כאן להורדת את הלוח לשבת חיי שרה עד שבת וישלח בצורת PDF.
לחץ כאן להורדת את הלוח לשבת בארשית עד שבת לך-לך בצורת PDF