ההכנה לראש השנה: שליחי הציבור הקליטו חלק מהמגינות החדשות שהם מבקשים שנשיר ביחד.

מספרי העמודים בדף הזה מתיחסים למחזור רינת ישראל (א) לראש השנה

יגדל – עמוד 109 (נטלי תשתמש במנגינה הזאת גם לקדושה)

אילו פינו (מתוך “נשמת כל חי”) – עמוד 150 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 173 (נטלי)

אל נא – עמוד 176 (נטלי)

ה׳ מלך ה׳ מלך – עמוד 178 (נטלי)

זכרינו לחיים – עמוד 224 (קן)

מכלכל חיים בחסד – עמוד 224 (קן)

בראש השנה יכתבון מתוך ונתנה תוקף – עמוד 228 (קן)

אדם יסודו העפר מתוך ונתנה תוקף – עמוד 229 (קן)

הוא אלהנו – עמוד 230 (קן)

ארשת שפתינו – עמוד 247 (קן)

וכל מאמינים – עמוד 232 (קן)

 

סוף מעשה במחשבה תחילה