פרשת השבוע באנגלית

Events > 2022 > June > פרשת השבוע באנגלית

About this event:


עם מרצים שונים. פרטים נוספים בעמוד באנגלית.

השיעורים מתקיימים בזום. נא לפנות למשרד הקהילה לקבל פרטים 

Leave a Reply

Your email address will not be published.