קבלת שבת בפארק

Events > 2021 > May > קבלת שבת בפארק

About this event:


על יד בריכת הדג, סמוך לשער ברחוב הגליל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *