חוג תנ"ך (ספר שמואל א)

Events > 2021 > February > חוג תנ"ך (ספר שמואל א)

About this event:


עם הרב גרץ, בקהילה (כאשר מותר) ובזום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *