בתוך עמי אני יושבת (באנגלית) 

Events > 2019 > October > בתוך עמי אני יושבת (באנגלית) 

About this event:


חיים בצוותא בראי ספרות חז”ל והמסורתית היהודית 
לפרטים נוספים, ראה את עמוד חינוך מבוגרים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *