Events for October 2019

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1
תפילות לראש השנה החי"ש 4, כפר סבאארוחת צהריים קהילתית תפילה יצירתית

2

3

4
קבלת שבת ומעריב פרשת השבוע באנגלית

5
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

6

7

8
ערב יום כיפור בשכונה הירוקה (כפ"ס) תפילת כל נדרי ומעריב לערב יום כיפור שיחה פתוחה על היום הקדוש

9
תפילות יום כיפור: רעננה תפילות יום כיפור: בשכונה הירוקה (כפ"ס) תפילות יום כיפור

10
בנית הסוכה

11
קבלת שבת ומעריב פרשת השבוע באנגלית

12
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

13
תפילות ערב סוכות

14
תפילות לחג הסוכות החי"ש 4, כפר סבא

15

16

17

18
קבלת שבת ומעריב פרשת השבוע באנגלית לא יהיה שיעור בחול המועד

19
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

20
תפילות ערב שמחת תורה (כולל הקפות) שיעור תלמוד

21
ארוחת צהריים קהילתית תפילות לשמחת תורה החי"ש 4, כפר סבא

22

23

24

25
קבלת שבת ומעריב פרשת השבוע באנגלית

26
מועדון "כיף לצד תורה" תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

27
שיעור תלמוד

28
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

29
בתוך עמי אני יושבת (באנגלית) 

30

31

 
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday