מה בדיוק קורה במשכן ביום הכיפורים?

Events > 2019 > September > מה בדיוק קורה במשכן ביום הכיפורים?

About this event:


לומדים ושרים 2 עם הרב צביקה:

מה בדיוק קורה במשכן ביום הכיפורים?

לימוד מקורות בשילוב עם מנגינות ברוח הזמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *