מהי התשובה?

Events > 2019 > September > מהי התשובה?

About this event:


לומדים ושרים 1 עם הרב צביקה:

מהי התשובה?

לימוד מקורות בשילוב עם מנגינות ברוח הזמן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *