אירועים עבור מרץ 2019

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1
פרשת השבוע באנגלית שבתון עם הרבה מינה ברומברג

2
שבתון עם הרבה מינה ברומברג תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

3
שיעור תלמוד

4
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

5
קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

6

7

8
פרשת השבוע באנגלית

9
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

10
שיעור תלמוד

11
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

12

13

14

15
פרשת השבוע באנגלית

16
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

17
שיעור תלמוד

18
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

19
קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

20

21

22
פרשת השבוע באנגלית

23
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

24
שיעור תלמוד

25
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

26

27

28

29
פרשת השבוע באנגלית

30
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

31
שיעור תלמוד

 
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת