אירועים עבור נובמבר 2018

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1

2
פרשת השבוע באנגלית קבלת שבת ומעריב

3
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

4
שיעור תלמוד

5
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבאד"ר מוטי זעירא: "אל בורות המים"

6
קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

7

8

9
פרשת השבוע באנגלית קבלת שבת ומעריב

10
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבאמרוב אהבה: מופע מצחיק ומרגש

11
שיעור תלמוד

12
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבאר' אביטל הוכשטיין: קריאות עכשוויות בסוגיות תלמודיות

13

14

15

16
פרשת השבוע באנגלית קבלת שבת ומעריב ארוחה קהילתית

17
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

18
שיעור תלמוד

19
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבאר' אביטל הוכשטיין: קריאות עכשוויות בסוגיות תלמודיות

20
קבע וכוונה: מילים ומשמעות בתפילה

21

22

23
פרשת השבוע באנגלית קבלת שבת ומעריב

24
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

25
שיעור תלמוד

26
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

27

28

29

30
פרשת השבוע באנגלית קבלת שבת ומעריב

 
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת