אירועים עבור יוני 2018

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1
שבת משפחות צעירות קבלת שבת ומעריב

2
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

3
שיעור תלמוד

4
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

5

6
התגליות המרתקות: מהגניזה בקהיר על התפילה הקדומה של בני ארץ ישראל

7

8
קבלת שבת ומעריב

9
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

10
שיעור תלמוד

11
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

12

13
התגליות המרתקות: מהגניזה בקהיר על התפילה הקדומה של בני ארץ ישראל

14

15
קבלת שבת ומעריב

16
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

17
שיעור תלמוד

18
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

19

20
התגליות המרתקות: מהגניזה בקהיר על התפילה הקדומה של בני ארץ ישראל

21

22
קבלת שבת ומעריב

23
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

24
שיעור תלמוד

25
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

26

27
התגליות המרתקות: מהגניזה בקהיר על התפילה הקדומה של בני ארץ ישראל

28

29
קבלת שבת ומעריב

30
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת