אירועים עבור מרץ 2018

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1

2
שיעור פרשת השבוע (באנגלית)

3
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

4
שיעור תלמוד

5
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבאאסיפה כללית באולם הקידושים

6
קבע וכוונה

7

8

9
שיעור פרשת השבוע (באנגלית)

10
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

11
שיעור תלמוד

12
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

13

14

15

16
שיעור פרשת השבוע (באנגלית)

17
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבאקונצרט הבדלה עם נאוה תהילה

18

19
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

20
קבע וכוונה

21

22

23
שיעור פרשת השבוע (באנגלית)

24
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

25

26
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

27

28

29

30

31
תפילות חג ושבת החי"ש 4, כפר סבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת