אירועים עבור פברואר 2018

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
 

1

2
שיעור פרשת השבוע (באנגלית) קבלת שבת ומעריב

3
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

4
שיעור תלמוד

5
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

6
קבע וכוונה

7

8

9
שיעור פרשת השבוע (באנגלית) קבלת שבת ומעריב

10
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבאיהודיים בגרמניה היום

11
שיעור תלמוד

12
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

13
קבע וכוונה

14

15

16
ארוחת הבוקר וההרצאה: בוטל שיעור פרשת השבוע (באנגלית) קבלת שבת ומעריב

17
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

18
שיעור תלמוד

19
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

20
קבע וכוונה

21

22

23
שיעור פרשת השבוע (באנגלית) קבלת שבת ומעריב

24
תפילות שבת החי"ש 4, כפר סבא

25
שיעור תלמוד

26
תפילת שחרית החי"ש 4, כפר סבא

27
קבע וכוונה

28
קריאת המגילה מסיבת פורים למבוגרים: מבוטלת

 
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת