אסיפה כללית שנתית

האסיפה תתקיים ביום שני, ה-5 במרץ 2018  בשעה 20:00

באולם הקידושים בקומה העליונה של בית הכנסת. 
אנו מעודדים את כל חברי הקהילה לבוא ולהשתתף.

סדר יום:

  • דיווחים  קצרים מהוועדות על פעילויותיהן בשנה שחלפה
  • קבלת הצעות לתכניות לשנה הקרובה.
  • אישור מאזן
  • אישור תקציב 2018
  • בחירות לוועד הקהילה

המעונינים לעיין בתקציב ו/או במאזן יכולים להתקשר למשרד בית הכנסת.