ערב פורים: יום רביעי 28.2 

קריאת המגילה לכל המשפחה בשעה 18:00
ואחריו מסיבה
למבוגרים.

בית החיות מסיבת פורים למבוגרים בלבד פתיחת דלתות כחצי שעה אחרי סיום קריאת המגילה כניסה ללא ‏תשלום אך ‏תרומות יתקבלו ‏בברכה. ‏ כרטיסי הגרלה ‏ימכרו גם כן ‏בכניסה.‏