מאי 2018
בישיבת הועד הוחלט על חלוקת תחומי הפעילות כדלקמן:

  • אלן שור – מרכזת את כל פעילויות החינוך (לכל הגילאים).
  • לורן בר – מרכזת את נושא הפניות לקרנות תמיכה מחו"ל ואת נושאי האירוח של אנשים מחוץ לקהילה.
  • מקס פולק – מרכז טיפול בנושא חידוש הקשרים שהיו לנו בעבר עם תורמים פרטיים ועם קהילות בחו"ל.
  • אליזבט גוט – מרכזת הטיפול בחברים ומשפחות וכן לייצג אותנו מול הפעילויות של התנועה המסורתית.
  • חיים רובינשטיין – פעילות למשפחות צעירות
  • דינה מטמון –  גזברית, אחראית לתפעול המשרד והבניין (דרך המשרד).
  • עמנואל נשרי – מרכז טיפול בהגשת פניות למקורות כספיים פוטנציאליים בארץ וכן עוזר לדינה בנושאי טיפול באחזקת הבנין.
  • נחום קמינקא יו"ר, מרכז טיפולים בנושאי תקשורת/יחצנות של הקהילה ונושאי הניהול הכלליים.
  • סאם לימן-וילציג, שאינו חבר פורמלי בוועד, ירכז את ועדת התפילה.
  • מקס מוס