משולחן הועד, יוני 2017, סיוון תשע”ז
בישיבת הועד הראשונה, בהרכב החדש הוחלט על חלוקת תחומי הפעילות כדלקמן:

  • שרה פרידמן-חג’בי – תשמש המקשרת לעניין בר/בת מצווה בעזרתה של לורן בר ושתיהן תעבודנה עם אניטה המארגנת עכשיו מחדש את התכנית.
  • אלן שור – תמשיך לרכז את כל פעילויות החינוך (לכל הגילאים) וכן תרכז את הועדה לחיפוש רב.
  • לורן בר – תרכז את נושא הפניות לקרנות תמיכה מחו”ל.
  • מקס פולק – ירכז טיפול בנושא חידוש הקשרים שהיו לנו בעבר עם תורמים פרטיים ועם קהילות בחו”ל.
  • אליזבט גוט – תמשיך לרכז הטיפול בחברים ומשפחות וכן לייצג אותנו מול הפעילויות של התנועה המסורתית.
  • סלי בן משה – תמשיך לרכז את נושא האירועים החברתיים (קונצרטים, מסיבות, אירועי התרמה וכד’).
  • דינה מטמון – תמשיך לשמש גזברית, אחראית לתפעול המשרד והבניין (דרך המשרד).
  • עמנואל נשרי – ירכז טיפול בהגשת פניות למקורות כספיים פוטנציאליים בארץ וכן יעזור לדינה בנושאי טיפול באחזקת הבנין.
  • נחום קמינקא ימשיך כיו”ר, ירכז טיפולים בנושאי תקשורת/יחצנות של הקהילה ונושאי הניהול הכלליים.
  • נעמי לייטנר, שאינה חברה פורמלית בוועד, תמשיך לרכז את ועדת התפילה.