ב-28 מרץ 2019, אספה הכללית בחרה חברי ועד חדשים. 

  • מקס מוס – יו"ר
  • טל חגבי
  • נוגה זיון
  • דוד מרקוס
  • לסלי רטנר
  • חיים פישר
  • אני סורונו
  • חיים רובינשטיין – פעילות למשפחות צעירות 
  • סאם לימן-וילציג, משקיף, יו"ר ועדת התפילה.