ב-28 מרץ 2019, אספה הכללית בחרה חברי ועד חדשים. 

  • מקס מוס – יו”ר משותף
  • טל חגבי – יו”ר משותף
  • נוגה זיון – ועדת משפחות צעירות
  • אלי מיאסניק – יו”ר ועדת חינוך
  • דוד מרקוס – יו”ר ועדת גיוס כספים
  • לסלי רטנר – יו”ר ועדת אירועים וטכסים
  • חיים פישר – גיוס כספים ופרוייקטים
  • אני סורונו – גזברית 
  • חיים רובינשטיין – עדת משפחות צעירות 
  • סאם לימן-וילציג, משקיף, יו”ר ועדת התפילה.